Hjemlige rammer skal give nybagte forældre en tryg oplevelse på fødeklinikken

Foto: Shutterstock

Onsdag den 15. maj åbner Rigshospitalet en fødeklinik, der er indrettet i et hjemligt og roligt miljø.

Fødeklinikken er et nyt tilbud til kommende forældre, hvor den gravide forventes at føde spontant og uden problemer. Regionsrådet i Region Hovedstaden besluttede 2018 at oprette fødeklinikker på fire af Region Hovedstadens fem fødesteder. Bl.a. for at imødekomme kvindernes ønske om at føde i et hjemligt miljø - i trygge rammer på hospitalet.

"Rigtigt mange familier vil gerne have en naturlig fødsel i omgivelser, der ikke minder om et sygdomsforløb i en hospitalsseng – men hvor de samtidig er tæt på hospitalets dygtige medarbejdere, hvis noget går galt. Samtidig ved vi, at en rolig fødsel giver færre komplikationer. Derfor er jeg rigtigt glad for, at vi nu kan tilbyde kommende forældre en tryg og rolig start på livet som familie," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Hyggelig og hjemlig indretning

Fødeklinikken på Rigshospitalet er fysisk placeret på samme etage som Fødegangen. På Fødeklinikken er to nyindrettede fødestuer. Fødestuerne er indrettet i et hjemligt miljø, der understøtter det spontane fødselsforløb. Det traditionelle fødeleje er udskiftet med en fødesofa, der rummer gode muligheder for at skifte fødestillinger undervejs i forløbet. Derudover indeholder stuerne et stort fødekar og et loungeområde.

Flere valgmuligheder i forbindelse med fødslen

Fødeklinikken giver flere valgmuligheder for kvinderne og deres partnere i forbindelse med fødslen. På Rigshospitalet er man glade for nu at kunne tilbyde denne mulighed, fortæller chefjordemoder Rikke Nue Møller:

"Åbningen af Fødeklinikken betyder, at de kvinder, der er sunde og raske og har haft en graviditet, der er forløbet uden problemer, fremover kan vælge mellem at føde hjemme, på Fødegangen eller Fødeklinikken."

"Vi tilbyder fødsel på Fødeklinikken til kvinder, der er til terminen, og hvor fødslen går i gang af sig selv. Hvor jordemoderen har en forventning om, at fødslen vil forløbe spontant, og hvor kvinden har et ønske om at føde på stort set samme vilkår som hjemmefødsel," forklarer Rikke Nue Møller.

Styrket arbejdsmiljø

Åbningen af Fødeklinikken giver ud over at styrke det samlede fødselstilbud på Rigshospitalet også mulighed for at styrke arbejdsmiljøet. Rikke Nue Møller forklarer:

"Vi har længe arbejdet med ideen om at tilbyde jordemødrene muligheden for at arbejde i mindre enheder, da vi er overbeviste om, at det skaber et godt arbejdsmiljø. Fødeklinikken giver os mulighed for at afprøve dette.

"Det er en mindre gruppe af jordemødre, der skal arbejde med fødslerne på Fødeklinikken det første år. Det betyder, at der er langt større sandsynlighed for, at jordemoderen møder den samme kollega igen i vagten og kan bruge vedkommende som sparringspartner, forklarer Rikke Nue Møller og understreger: - Fødeklinikken giver os samtidig mulighed for at sætte fokus på den normale proces i fødslen, og netop dette har længe været et stort ønske for jordemødrene på vores arbejdsplads."

Fødeklinikken åbner officielt den 15. maj 2019 og indvies af Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen kl. 10.30 på Rigshospitalet. Opgang 4. 2. sal.